კურსები

გთავაზობთ კურსებს შემდეგი მიმართულებით:

  • ესპანური ენის ზოგადი კურსი;
  • ესპანური ენის ინტენსიური კურსი;
  • ესპანური ენის კურსი ბავშვებისთვის; 
  • DELE- მოსამზადებელი კურსი; 
  • ესპანურირუსული და ქართული ენების კურსები უცხოელებისათვის; 
  • ესპანური ენის საზაფხულო კურსი . მალაგის უნივერსიტეტში.

უცხოური ენის შესწავლის ევროპული სტანდარტების მიხედვით, გთავაზობთ სწავლების შემდეგ დონეებს:

  • საწყისი დონე: A1 – A2;
  • საშუალო დონე: B1 – B2;
  • მაღალი დონე: C1 – C2

კურსის საფასური განისაზღვრება თქვენ მიერ არჩეული გაკვეთილების სხიხშირითა და ხანგრძლივობით.

ყოველი დონის დასრულების შემდეგ ტესტირების საფუძველზე გაიცემა სერტიფიცირებული დიპლომი.

ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა